Ysgol Morfa Rhianedd

Pwy ydi Pwy


Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy

Athrawon

Pennaeth

Mr Gethin Môn Jones

Cyfnod Sylfaen

Uned o dan 5 - Meithrin: Mrs Ffion Rhys-Williams
Derbyn - Uned o dan 7: Mrs Gwennan Griffith a Miss Ffion Owen (Dirprwy Bennaeth)
Blwyddyn 1 a 2:  Mrs Bethan Turner (Uwch Dim Rheoli)

Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn 5/6: Miss Elliw Davies
Blwyddyn 4/5: Miss Emma Spice
Blwyddyn 3/4: Miss Laura Chadwick

Cymorthyddion Dysgu ac Addysgu     

Mrs Tegwen Williams                                                                        
Miss Lowri Hughes
Mrs Rachel Huws
Mrs Ffion Mkenna
Mr Jack Williams    
Miss Laura Chadwick
Mrs Charlotte (1:1)
Miss Loren Price (1:1)

Staff Ategol

CADY: Mrs Rachel Huws (Uwch Dim Rheoli)
CPA: Mrs Caren Harlow
Gweinyddol: Mrs Gwen Speers
Arlwyo: Ms Jackie Thomas & Ms Zoe Davies
Gofalwr: Mr Alun Hall
Glanhau: Mrs Ann MCarthy

Clerc Cinio Ysgol: Ms Jackie Thomas
Clwb Brecwast: Mr Jack Williams / Miss Lowri Hughes