Ysgol Morfa Rhianedd

C Rh A


Hafan > Rhieni > C Rh A

Mae gennym grŵp o rieni a chyfeillion ymrwymedig triw sydd yn gweithio’n galed hefo athrawon ac aelodau eraill or gymuned i gefnogi ein hysgol. Pwrpas y Cyfeillion yw i gefnogi nodau addysgiadol yr ysgol drwy weithgareddau amrywiol cymdeithasol a chodi arian. Fel sianel pwysig ar gyfer cysylltiadau rhieni mae’n amlinellu gwerth y bartneriaeth sydd gennym gyda rhieni.

Byddem yn ddiolchgar o’ch cefnogaeth. Cynhelir cyfarfod blynyddol yn nhymor yr Hydref ac estynwn wahoddiad cynnes i chi fod yn bresennol.