Ysgol Morfa Rhianedd

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio yn y dosbarth
 
 
 • disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio yn y dosbarth
 • Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio tu allan
 • Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio ar cyfrifiaduron
 • disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn peintio

Croeso i Ysgol Morfa Rhianedd


Mae’n bleser eich croesawu i wefan yr ysgol.

Ein nod yma yn Ysgol Morfa Rhianedd yw cynnal awyrgylch hapus, diogel a chartrefol lle dangosir parch at bob unigolyn a ble ceisir sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial mewn awyrgylch heriol a theg.

Credwn fod cyd-weithio agos rhwng yr ysgol a’r cartref yn holl bwysig. Croesewir a gwerthfawrogir cefnogaeth a chymorth rhieni bob amser.

Mae croeso i rieni sy’n ystyried anfon eu plant i’r ysgol hon i ymweld â’r ysgol trwy drefnu ymlaen llaw gyda mi. Mae yma ddrws agored i rieni/warchodwyr bob amser. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â mi ar unwaith.

Yn gywir

Gethin M Jones (Pennaeth)

Ein Hysgol

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio yn y dosbarth
 
 
 • Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn gweithio yn y dosbarth
 • offer celf yn Ysgol Morfa Rhianedd
 • disgybl Ysgol Morfa Rhianedd yn gwneud gwaith crefft
 • Tu allan i Ysgol Morfa Rhianedd
 • Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn cerdded a chwerthin tu allan
 • Disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd yn chwarae yn y dosbarth

Dwy iaith dwywaith y cyfleoedd

Instagram


Twitter


logo Cyngor Tref Conwy