Ysgol Morfa Rhianedd

Cyngor Ysgol


Hafan > Ysgol > Cyngor Ysgol

Beth yw Cyngor Ysgol?

Beth yw Cyngor Ysgol? Grŵp o ddisgyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Gall cyngor yr ysgol hefyd gymryd rhan a threfnu prosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio ac at bethau fel Cynllun Datblygu’r Ysgol, cyfarfodydd y corff llywodraethu a phenodiadau staff.

Byddem yn trafod unrhyw faterion sydd wedi codi, syniadau am sut i wella’r ysgol a threfnu unrhyw ddigwyddiadau. Fe welir aelodau y cyngor yn y derbynfa, mae’n bosib i chi weld munudau y cyfarfodydd yn yr ysgol os ydych yn dymuno.

I fod yn effeithiol, rhaid i gyngor ysgol:

 • Fod yn gynrychiadol ac yn gynhwysol;
 • Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn;
 • Adborthi i ddisgyblion am yr hyn ddigwyddodd am eu barn;
 • Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl!

Bydd Cyngor Ysgol Morfa Rhianedd yn:

 • Lais i holl blant yr ysgol
 • Parhau i wella ein hysgol
 • Helpu cadw’r ysgol yn iach a diogel
 • Helpu’r plant i fod yn ffrindiau
 • Rhoi cyfle i blant ac oedolion rannu eu syniadau
 • Trafod syniadau newydd.
 • Casglu arian er mwyn helpu elusennau a plant a phobl llai ffodus na ni
 • Cyfarch ymwelwyr newydd i’r ysgol a sicrhau bod croeso gan y plant
 • Gweithio efo’r plant sydd ar y Cyngor Eco, Llysgenhadon Gwych, Llysgenhadon Chwaraeon, Siarter Iaith ac Arweinyddion Digidol
 • Gwneud ein gorau i wneud pawb yn hapus a diogel
 • Cydweithio gyda CRhA Ysgol Morfa Rhianedd a chreu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y flwyddyn
 • Cyfrannu at bolisïau – blwyddyn diwethaf dyma ni yn helpu i greu polisi disgwyliadau dosbarth a disgwyliadau buarth
 • Y Cyngor Ysgol yw llais ein plant, mae ganddynt yr hawl i drafod a gwneud penderfyniadau er mwyn gwella ein hysgol.