Ysgol Morfa Rhianedd

Bwydlen Cinio


Hafan > Ysgol > Bwydlen Cinio

Darperir Cinio Prydau Ysgol bob dydd yn neuadd yr ysgol. Cesglir arian cinio yn electronig trwy ein system Tâl Rhiant. Mae cinio am ddim ar gael i holl ddisgyblion y cyfnod sylfaen ac i'r rheini sy'n gymwys a dylech wneud cais i'r awdurdod lleol neu trwy gysylltu â'r ysgol os oes angen. Ni all plentyn dderbyn prydau bwyd am ddim heb awdurdod gan yr awdurdod lleol. Gwneir trefniadau i blant sy'n dewis dod â'u pecyn pacio eu hunain i'w fwyta dan oruchwyliaeth yn y neuadd. Mae gennym dîm o oruchwylwyr sy'n monitro gweithgaredd amser

plant yn cael ei cinio