Ysgol Morfa Rhianedd

Llywodraethwyr


Hafan > Llywodraethwyr

Mae rôl y Llywodraethwyr yn hanfodol ar gyfer datblygiad yr ysgol, ac yn cynorthwyo drwy eistedd fel bwrdd ymgynghorol a chyfarwyddol.

Gwnânt benderfyniadau ynglŷn â sut mae’r ysgol yn cael ei gweithredu. Bydd y Corff Llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor, a cheir cyfarfodydd rheolaidd o’r is bwyllgorau er mwyn trafod agweddau staffio, cyllid, addysg arbennig , cwricwlwm ac adeiladau.

Mae Llywodraethwyr yn cael eu penodi i gynorthwyo wrth:

 • benderfynu beth sydd yn cael ei ddysgu a bod y disgyblion yn derbyn addysg o’r ansawdd uchaf
 • safoni ymddygiad pant
 • gyfweld a phenodi staff
 • benderfynu sut mae gwario’r gyllideb

Mae Llywodraethwyr yn:

 • Rieni
 • Athrawon a staff ategol yr ysgol
 • Cynrychiolwyr cynghorau lleol
 • Cynrychiolwyr y gwasanaethau masnachol

Mae rhieni Llywodraethwr:

 • Gyda phlentyn yn yr ysgol
 • Yn cael ei ethol/hethol gan rieni’r ysgol
 • Yn gwasanaethu fel bob llywodraethwr arall am gyfnod o 4 blynedd