Ysgol Morfa Rhianedd

Aelodau o’r Corff Llywodraethu


Hafan > Llywodraethwyr > Aelodau o’r Corff Llywodraethu

Dyma’r rhai sy’n aelodau o’r Corff Llywodraethu ar gyfer 2023-24:  

Mrs D Pierce-Roberts - Rhiant Lywodraethwr / Cadeirydd

Mrs L Butler - Cynrychiolydd yr A.Ll / Is-Gadeirydd

Mr G M Jones - Pennaeth

Cllr G Robbins - Cynrychiolydd yr A.Ll

Miss Ff Owen - Cynrychiolydd y Staff Addysgu

Mr J Williams - Cynrychiolydd y Staff Cynorthwyol

Mrs K Connell - Cynrychiolydd Cyfetholedig

Mrs P Stevens - Rhiant Lywodraethwr / Diogelu

Ms S Beard - Rhiant Lywodraethwr

Mrs S Skinner - Rhiant Lywodraethwr